Saya Stok Sayım

İş Başvurusu Açık Rıza Metni

Sayın İlgili,

Türkiye’ de kurulu, Genel Merkezi “Yenibosna Merkez Mah. Değirmenbahçe cad. Airporthill sitesi No: c11 D:13 Bahçelievler/İstanbul_TÜRKİYE” adresinde mukim, SAYA STOK SAYIM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. (Bundan sonra “ŞİRKET” olarak anılacaktır.), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KANUN” olarak anılacaktır.)’nda tanımlandığı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. Veri sorumlusu olarak; Kişisel Verinin işleneceğini, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, gerektiğinde güncelleneceğini ve aktarılabileceğini belirtir, bu kapsamda şirketimiz ve danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları ile Kişisel Veri üzerinde yapılacak her türlü işlemin kişisel veri işlenmesi olarak kabul edileceğini bildiririz.

Kişisel verileriniz çözüm ortaklarımız, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle gerekmesi halinde paylaşılabilecektir. Kişisel verilerinizle ilgili yurtdışına veri aktarımı yapılmamaktadır.

Şirketimize iş başvurusu, tanışma, fiyat talebi yapmak amacıyla doldurmakta olduğunuz formular aracılığıyla aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir:

Kimlik Verisi : Ad soyad
İletişim Verisi: E-posta adresi, telefon numarası ve ikametgâh adresi
Dijital Veri: Web sitemiz kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri
Diğer: Başvurduğunuz pozisyon, mesajınızın içeriği ve mesaj konusu bilgisi, yüklemiş olduğunuz özgeçmişinizde yer alan kişisel verileriniz

Kişisel verileriniz, https://saya.com.tr/ internet sitemizde yer alan “İş Başvuru Formu” (https://saya.com.tr/kariyer) bölümü aracılığıyla ve zorunlu çerezler vasıtasıyla elektronik ortamlarda toplanmaktadır. Şirket tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmanız ve bununla ilgili takip süreçlerinin şirketimiz tarafından yürütülmesi kapsamında ortaya çıkan meşru menfaatimiz, şirketimiz ile kuracağınız sözleşmesel ilişkiler gibi hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir; bu hallerin varlığı halinde kişisel verilerinizin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir. Kişisel verilerinizin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, iradeniz doğrultusunda tarafımıza beyan edilmesi ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halleri haricinde, yukarıdaki tabloda belirtilen kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlara ilişkin olarak işlemek amacıyla açık rızanızı talep ediyoruz;

  • İnsan kaynakları birimimizin operasyon faaliyetlerinin devamı, iş başvurularının değerlendirilmesi süreçleri,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Talep ve şikayetlerinizin yerine getirilmesi,
  • Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması,
  • Şirketin internet sitesinin ziyaretçi ağ trafik güvenliğinin sağlanması.

yukarıdaki açıklamalara uygun bir biçimde elde edilen “Ad-soyad, -e posta adresi, ikametgah adresi, telefon, web sitesi kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri, mesajın içeriği ile yüklemiş olduğunuz özgeçmiş evrakında yer alan kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlara uygun bir biçimde işlenmesine ve yine yukarıda belirtildiği hali ile açık rızanızı gerektirecek durumlarda kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesine, kutucuğu işaretlemek suretiyle rıza verebilirsiniz.

Yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen konuda açık rızanız yok ise, bizimle iletişime geçebilmek için; “Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri” başlıklı kısmında yer alan iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Veri Sorumlusu: SAYA Stok Sayım Hiz.Tic.Ltd.Şti.
Mersis No : 0754045408914887
Adres: Yenibosna Merkez Mah. Değirmenbahçe cad. Airporthill sitesi No: c11 D:13 Bahçelievler/İstanbul_TÜRKİYE 
Tel. No: 02122110440
İletişim E-posta: saya@saya.com.tr
KEP Adresi: sayastoksayim@hs01.kep.tr